Gjør oppgavene før du ser på videoen.

Oppgave


Hvis V=\frac{l \cdot b \cdot h}{3}

Hva er da et uttrykk for h?