Gjør oppgavene før du ser på videoen.

Oppgave


Hvis Latex formula

Hva er da et uttrykk for h?