Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Løs likningene

a) 5x=2x+12

b) \frac{x}{3} - \frac{x-2}{5}=2


Kommentar til video oppgave a: Vi ønsker å samle x-ledd på den siden av likhetstegnet der vi har høyest antall x, ikke høyest antall x-ledd som det beklageligvis sies i video. Eksempel: 4x+5 = x +10 – 2x. Her ønsker vi å samle alle ledd med x på venstre side fordi der har vi 4x i motsetning til høyreside der vi tilsammen har -x.