Gjør oppgavene før du ser på videoen.

Oppgave


Regn ut, og forkort der det er mulig

a) \frac{2}{7}+\frac{4}{7}=

b) \frac{5}{7}-\frac{1}{2}=

c) \frac{2}{7}\cdot \frac{7}{10}=

d) 3:\frac{2}{5}=