Gjør oppgavene før du ser på videoen.

Oppgave


Regn ut, og forkort der det er mulig

a) Latex formula

b) Latex formula

c) Latex formula

d) Latex formula