Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Elevene på Verket Skole ble spurt om hva slags drivstoff de kom til å ha på sin første bil. Diagrammet under viser hvor mange som svarte hva.

a)
Hvor stor andel av elevene vil velge “hybrid” som sin første bil? Skriv svaret som en forkortet brøk.

b)
Hvor mange prosent av elevene kommer til å velge “strøm” som drivstoff til sin første bil?