Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Mads, Sunniva, Samuel, Mina og Elin skal presentere en matteoppgave hver på tavla.
På hvor mange forskjellige rekkefølger kan læreren plukke ut de 5 elevene?