Gjør oppgaven før du ser på videoen

Oppgave


I langrenn brukes en formel for å regne ut stavlengden du trenger. Formelen ser slik ut:

s=0,88\cdot h - 0,9

s er stavlengde og h er høyde i cm.

a)
Niclas er 193 cm høy. Regn ut hvor lange staver han trenger!

b)
Bruk formelen for stavlengde, og lag en formel for høyde basert på stavlengde.