Gjør oppgaven før du ser på videoen

Oppgave


a)
En melkekartong har en kvadratisk grunnflate der sidene er 94 mm lange. Høyden på kartongen er 198 mm. Regn ut volumet til melkekartongen. Oppgi svaret i liter med 2 desimaler.

b)
Dersom du kjøper kartongen i butikken, så koster den 21 kr. Hva blir prisen per liter?

c)
Krema 1000 solgte 1890 liter med melk og juice en dag i forholdet 5:4. Hvor mye ble solgt av hver vare?