Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


a)
En park er formet som et rektangel, og det er en sti som går langs ytterkanten av parken. Dersom en person skal gå fra punkt A til punkt B langs stien, må vedkommende gå 200 meter (se tegningen).

Vis at den korteste strekningen mellom A og B kan skrives som \sqrt{20800}.


Andreas og Niclas løper en runde på Melløs som er 400 meter lang. Andreas løper i 5 m/s og Niclas løper i 4 m/s.

b)
Hvor lang tid bruker Andreas og Niclas på sine runder?

c)
Hvor mange meter har Niclas igjen å løpe, når Andreas kommer i mål?