Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


a)
På et kart er avstanden mellom to punkt 8 cm. Målestokken på kartet er 1:50 000. Hva er avstanden i virkeligheten? Svar i km.

b)
Avstanden fra Moss til Fredrikstad er 35 km i luftlinje. Hva blir avstanden mellom byene på et kart som har målestokk 1:500 000?

c)
På et kart er det 4 cm mellom 2 punkter. I virkeligheten er det 80 km. Hva er målestokken på kartet?