Gjør oppgavene før du ser på videoen.

Oppgave


OddMartin skal kjøpe seg en läderhosen i Tyskland, og han ser at den koster 58 euro. Hva må han betale i norske kroner dersom kursen er 1 euro=9,58 norske kroner?

  • ca 640 kr
  • ca 500 kr
  • ca 460 kr
  • ca 560 kr