Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Niclas og Trond kjørte elbil fra Moss til Stavanger. Avstanden var ca 480 km hver vei.

På turen målte de forbruket sitt, og fant ut at det var på 1,32 kwh/mil.

a)
Hvor mye strøm brukte de på turen fra Moss til Stavanger og tilbake?

Strømmen koster ca 1,10 kr pr kwh. I tillegg måtte guttene betale for ferge fra Moss til Horten. De fant ut at tilsammen så betalte de kr 250 for strøm og ferge. Hvor mye kostet det med elbil på bastøfergen?