Gjør oppgaven før du ser på videoen

Oppgave


Det er ca 2000 km fra Oslo til Roma i luftlinje. På et kart er det nøyaktig 10 cm. Hva er målestokken på kartet?