Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


a)
Du har et kvadrat som er 49 kvadratcentimeter stort. Hva er omkretsen av kvadratet?

b)
Figuren nedenfor viser en rettvinklet trekant og tre kvadrater.
Arealet til de to største kvadratene er 169 kvadratcentimeter og 144 kvadratcentimeter.

Hva er arealet av det minste kvadratet?