Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


I Belgias hovedstad Brussel står den kjente figuren “Manneken Pis”. En funksjon h som beskriver urinstrålens bane til den treffer bakken er gitt ved :

h(x)=-2x^2+3,8x+3


Her viser h(x) høyden til urinstrålen (i meter) over bakken når den er x meter fra Manneken målt langs bakken. Se bildet nedenfor.


a)
Tegn grafen for 0 < x > 2,5


b)
Bestem grafisk hvor høyt over bakken urinstrålen er når den forlater Manneken.


c)
Bestem grafisk hvor høyt over bakken strålen er i det høyeste punktet og hvor langt unne Manneken dette punktet er.

d)
Bestem grafisk hvor langt Manneken urinerer.