Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Alexander har lyst til å bli millionær. Han har 750 000 kr i banken og han får 3 % rente på pengene. En funksjon P(x) viser hvor mye penger Alexander vil ha i banken etter x år.

P(x)=750 000\cdot 1,03^x


a)
Forklar hvorfor funksjonen ser ut som den gjør.

b)
Hvor lenge må Alexander ha pengene i banken før han blir millionær? Prøv deg litt frem.

c)
Tegn grafen til P

d)
Bestem grafisk hvor mye penger Alexander har etter 5 år.